Lovćen Osiguranje

Webshop

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PUTOVANJU SA ASISTENCIJOM
a) neophodni troškovi liječenja do 15.000€
b) troškovi prevoza do 3.600€
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PUTOVANJU SA ASISTENCIJOM
a) neophodni troškovi liječenja do 30.000€
b) troškovi prevoza do 7.200€
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PUTOVANJU SA ASISTENCIJOM
a) neophodni troškovi liječenja do 15.000€
b) troškovi prevoza do 3.500€
OSIGURANJE BOLNIČKOG DANA U INOSTRANSTVU do 50€ na dan, a ukupno najviše 1.000€
OSIGURANJE ZA SLUČAJ SMRTI USLJED NEZGODE
OSIGURANJE NAKNADA ZA PRAVNU POMOĆ U INOSTRANSTVU
OSIGURANJE ODGOVORNOSTI do 25.000€
OSIGURANJE PRTLJAGA I LIČNIH STVARI
a) novac, hartije od vrijednosti, drago kamenje
a ako su u zaključanom prostoru
b) umjetnički predmeti i zbirke
c) prtljag i lične stvari od rizika krađe
OSIGURANJE PREKIDA PUTOVANJA ILI KASNIJEG POVRATKA SA PUTOVANJA
OSIGURANJE ZLOUPOTREBE PLATNIH ILI KREDITNIH KARTICA do 150€
OSIGURANJE TROŠKOVA IZDAVANJA NOVIH DOKUMENATA do 50€
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PUTOVANJU SA ASISTENCIJOM
a) neophodni troškovi liječenja do 15.000€
b) troškovi prevoza do 3.500€
OSIGURANJE BOLNIČKOG DANA U INOSTRANSTVU do 50€ na dan, a ukupno najviše 1.000€
OSIGURANJE ZA SLUČAJ SMRTI USLJED NEZGODE
OSIGURANJE NAKNADA ZA PRAVNU POMOc U INOSTRANSTVU
OSIGURANJE ODGOVORNOSTI do 25.000€
OSIGURANJE PRTLJAGA I LIČNIH STVARI do 400€
a) novac, hartije od vrijednosti, drago kamenje do 75€
a ako su u zaključanom prostoru do 250€
b) umjetnički predmeti i zbirke do 75€
c) prtljag i lične stvari od rizika krađe do 250€
OSIGURANJE PREKIDA PUTOVANJA ILI KASNIJEG POVRATKA SA PUTOVANJA
OSIGURANJE ZLOUPOTREBE PLATNIH ILI KREDITNIH KARTICA do 150€
OSIGURANJE TROŠKOVA IZDAVANJA NOVIH DOKUMENATA do 50€
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PUTOVANJU SA ASISTENCIJOM
a) neophodni troškovi liječenja do 30.000€
b) troškovi prevoza do 7.000€
OSIGURANJE BOLNIČKOG DANA U INOSTRANSTVU do 100€ na dan, a ukupno najviše 2.000€
OSIGURANJE ZA SLUČAJ SMRTI USLJED NEZGODE 10.000€
OSIGURANJE NAKNADA ZA PRAVNU POMOc U INOSTRANSTVU do 3.500€
OSIGURANJE ODGOVORNOSTI do 50.000€
OSIGURANJE PRTLJAGA I LIČNIH STVARI do 1.000€
a) novac, hartije od vrijednosti, drago kamenje do 75€
a ako su u zaključanom prostoru do 250€
b) umjetnički predmeti i zbirke do 75€
c) prtljag i lične stvari od rizika krađe do 500€
OSIGURANJE PREKIDA PUTOVANJA ILI KASNIJEG POVRATKA SA PUTOVANJA do 2.500€
OSIGURANJE ZLOUPOTREBE PLATNIH ILI KREDITNIH KARTICA do 150€
OSIGURANJE TROŠKOVA IZDAVANJA NOVIH DOKUMENATA do 100€