Lovćen Osiguranje

Obnova osiguranja

Podaci o ugovaraču

Ostali podaci

KontaktUnosom svoje e-mail adrese saglasna/saglasan sam da se moja e-mail adresa koristi u svrhu međusobne poslovne komunikacije temeljem ugovora o osiguranju u kojem sam ili ću biti u svojstvu ugovarača. Klikom na Pošalji e-mail primićete e-mail koji sadrži verifikacioni kod. Kod prepišite ili kopirajte u odgovarajuće polje

Unosom koda potvrđujem da sam saglasan/saglasna da je obnovljena polisa osiguranja pravno valjana i ako nije potpisana/pečatirana od strane ugovornih strana i da ista proizvodi pravno dejstvo, shodno važećim uslovima osiguranja, koji su sastavni dio polise.

Na ovaj način je moguće obnoviti dobrovoljna osiguranja.